Artikler

STERKE BEIN OG GODE LEDD

Utvikling av sterke bein og ledd hos hunden bestemmes av arv og miljø, men også fôr og ernæring har stor betydning. Fôrets energi/proteinforhold, vit...

ELDRE HUNDER OG FÔR

Aldringsprosessen hos hunder er som hos mennesker. Med økende alder reduseres hundens kroppsfunksjoner. Den blir generelt mer utsatt for fordøyelses...

FAKTA OM LABB KATT

I denne artikkelen forsøker vi å forklare hva som er spesielt med Labb Katt.Produsert i Norge med norske ikke-GMO råvarerKort veg fra produk...