Katt

URINVEISPROBLEMER HOS KATT

Urinveisproblemer oppstår oftest hos kastrerte hannkatter, men kan også oppstå hos hunnkatter og ikke-kastrerte hannkatter. ÅRSAKEN TIL URINVEISPR...

FAKTA OM LABB KATT

I denne artikkelen forsøker vi å forklare hva som er spesielt med Labb Katt. Produsert i Norge med norske ikke-GMO råvarer Kort veg fra produk...