Fôring av avlstisper i drektighets- og dietida

Tispenes avlsperiode regnes fra tida omkring befruktning til avvenning av valpene. Riktig fôrvalg og fôring i denne perioden er viktig for å oppnå mange, sunne og livskraftige valper. I tillegg vil riktig fôring bidra til sunne og holdbare avlstisper.

En kan dele avlsperioden i to hovedperioder. Drektighetstida er perioden fra parring til valping. Normal drektighetstid er 63 dager +/- 2 dager. Dieperioden regnes fra valping og fram til avvenning av valpene. Avvenning av valpene skjer som regel når valpene er 5-6 uker gamle.

Drektighetsperioden
I de første 4 – 5 ukene i drektighetsperioden kan en gi tispa omtrent samme mengde fôr som før parring. Fostertilveksten er minimal i denne perioden og derfor trengs det ikke ekstra næringstilførsel. De siste 3 – 4 ukene før valping øker fostertilveksten og en bør ta hensyn til det ved å øke fôrmengden. Den siste uka før valping anbefales en fôrmengde som ligger ca. 30% over normal fôrmengde. Det er viktig og ikke overfôre tispa slik at den blir for feit ved valping da det kan føre til problemer under valpingen.

Dieperioden
Det er viktig at tispa begynner å ete så raskt som mulig etter valping da energibehovet øker kraftig på grunn av stor melkeproduksjon. Ei tispe med normalt kull valper (5-8 stk) har et energibehov som er opptil tre ganger behovet den har i første del av drektighetsperioden. Det er derfor viktig at tispa får i seg mye fôr for å unngå at den avmagres for mye.

Melkeproduksjonen er størst ca. 3 - 4 uker etter valping og vil avta gradvis etter hvert som valpene begynner å ete fast føde ved 4 – 6 ukers alder. Figuren viser anbefalt fôrmengde pr. dag hos ei tispe som veger 25 kg og har et kull på 6 valper.

Fôringsrutiner
Som det går fram av figuren må tispa ete ca. 1,1 kg med fôr på det meste for å dekke energibehovet til melkeproduksjon. Ofte vil det være vanskelig å få tispa til å ta såpass store fôrmengder, og en må akseptere at den melker noe av holdet og går ned i vekt. Imidlertid bør en prøve å unngå for stor vektnedgang da det er en belastning for tispa.

For å øke fôropptaket anbefales det å fôre flere ganger pr. dag og å bløte opp tørrfôret i vatn ( ca. 20 minutter) før fôring. Dette gjør fôret mer smakelig og bidrar også med ekstra vanntilførsel. Videre kan tilleggsfôring med energirikt våtfôr hjelpe.

Valg av fôr
Som det går fram av figuren er energiopptaket i dieperioden den største utfordringen. Det vil derfor være letter å oppnå høgt energiopptak ved å velge et fôr med høgt energiinnhold. Labb Pluss har ekstra høgt energiinnhold som bidrar til høgt energiopptak. Dermed sikres høg melkeproduksjon, god tilvekst på valpene og faren for avmagring av tispa reduseres.

Valpefôr til tispene både i drektighetstida og i dieperioden er også et godt alternativ. Bruk da Labb Vekst eller Labb Vekst Stor avhengig av rasestørrelse. Fordelen med å bruke valpefôr til avlstisper er at det gjør det er lettere for valpene å begynne eter tørrfôr i avvenningstida. Dette fordi valpene søker til tispa si fôrskål og vil ete det samme fôret som mora.

 

Forslag til fôringsrutiner tispe 25 kg med 6 valper:
fortabell diende tispe

Fôrmengde pr. dag for ei tispe med vekt 25 kg og 6 valper i kullet (17,6 MJ Omsettelig energi/kg fôr).

drektighetstabell

Labb er et kvalitetsfôr som er godt for hunden din! Fôret er produsert i Norge basert på naturlige råvarer.